Evästeet Kahalla

Kahan verkkosivut käyttävät evästeitä. Nämä evästeet eivät sisällä henkilötietoja, mutta auttavat esimerkiksi tallentamaan valintoja, joita olet aiemmin tehnyt sivustolla. Evästeet auttavat esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden ostossa. Evästeiden avulla asiointisi sivustollamme on nopeampaa ja tehokkaampaa. Evästeitä käytetään lisäksi myös tilastojemme seurannassa. Suurin osa evästeistä poistuu automaattisesti, kun poistut verkkosivuiltamme. Poikkeuksena ovat ne evästeet, joita käytetään tilastointiin. Nämä evästeet auttavat, kun seuraavan kerran vierailet sivustollamme.

Yksityisyyden suoja Kahalla

Tässä yksityisyyden suojan käytännössä kuvataan, kuinka Kaha käsittelee henkilötietoja.

Käytettäessä palveluitamme voivat asiakkaamme ja muut käyttäjät jättää henkilötietoja joko yksityishenkilöinä tai yrityksen edustajina. Olemme vastuussa asiakkaiden jättämistä henkilötiedoista ja niitä käsitellään yksityisyyden suojan käytäntöjen mukaisesti.

 1. Mitä tietoja käsittelemme?

Keräämme henkilötietoja (etunimi, sukunimi, yrityksen nimi, ammatti, sähköposti, puhelinnumero ja maksutiedot), kun käytät palveluitamme. Tietoja kerätään esimerkiksi, kun rekisteröit käyttäjätunnuksen, lopetat sopimuksen, tilaat tuotteita tai palveluita, jätät laskutustiedot tai ilmoitat muuten henkilötietoja järjestelmiimme.

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja tallennetaan näihin tarkoituksiin: Kahan tuotteiden ja palveluiden myynnin hallinta, markkinointi ja tarjousehdotuksien luominen.

 1. Oikeudellinen peruste

Tietosuojasäännösten mukaan tietoa saa käsitellä vain silloin, kun sille on oikeudenmukainen syy. Käsittelemme henkilötietojasi siis aina laillisesti ja vain tarpeenmukaisesti.

Alla on listattu oikeusperusteiset syyt, joita käytämme.

Sopimuksen täyttäminen

Käsittelemme vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeellisia asiakkaan tai käyttäjän tunnistamiseksi. Tietojen avulla käsittelemme tilaukset ja toimitukset sopimuksenne mukaisesti.

Oikeudellinen velvoite

Käsittelemme tietojasi niin, että täytämme lakisääteiset velvollisuutemme, esimerkiksi laskutustietoja käsitellään kirjanpitolain mukaisesti.

Etujen vertailu

Käytämme tietojasi palveluidemme ja toimintojemme kehittämiseen sekä tuotteidemme suoramarkkinointiin.

Suostumus

Tilaamalla uutiskirjeen, markkinointimateriaalejamme tai lähettämällä tuotekyselyjä verkkosivujemme kautta hyväksyt, että käsittelemme tietojasi. Tällöin käytämme tietojasi ainoastaan edellä mainittuihin tarkoituksiin.

 1. Tietojen vastaanottaja

Tietyissä tilanteissa Kaha voi toimittaa henkilötietoja seuraaville yhteistyötahoille: vakuutusyhtiöt, rahoitusyhtiöt, yhteistyökorjaamot ja muut yhteistyöyritykset.

Joissain tilanteissa tietoja voidaan siirtää ja käsitellä konsernin sisällä, jotta palveluja saadaan toimitettua tai turvatoimia pystytään toteuttamaan. Nämä osapuolet eivät saa käyttää tietoja muuhun kuin osoitettuun tarkoitukseen.

 1. Henkilötietojen varastointiaika

Voit milloin vain lopettaa suhteesi Kahaan esimerkiksi sulkemalla käyttäjätilisi tai irtisanomalla asiakkuutesi ja sopimuksesi. Tällöin säilytämme henkilötietojasi sen ajan, mikä sopimuksen purkamiseen ja siihen liittyviin asioihin menee. Emme säilytä tietojasi kuitenkaan pidempään kuin on lain mukaan sallittua.

 1. Oikeus henkilötietojen käsittelyä koskeviin tietoihin

Kaikki, jotka haluavat tietää, mitä tietoja heistä tallentuu, ovat oikeutettuja saamaan nämä tiedot riippumatta siitä, mitä kautta tiedot on kerätty. Tämä voi pitää sisällään tietoja siitä, mistä henkilötiedot on kerätty, kuka on vastaanottanut tietoja ja mikä on henkilötietojen käsittelyn tarkoitusperä. Jos haluat saada vastaavia tietoja, jätä kirjallinen pyyntö osoitteeseen: tiedot@kaha.fi

Rekisteripyynnöt arkistoidaan Kahalla. Vastaamme pyyntöihin ilman tarpeetonta viivästelyä kuukauden sisällä. Jos emme jostain syystä pysty vastamaan pyyntöönne, jätetään perustelu ja tiedotamme, kuinka kauan pyyntöönne vastaamiseen tarvitaan.

Lähetämme rekisteriotteenne väestörekisterin mukaiseen osoitteeseenne tai ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen.

 1. Oikeus oikaisuun

On meidän vastuullamme, että käsittelemämme tiedot ovat oikein. Jos huomaat jonkin tiedon olevan väärin, on sinulla oikeus saada tieto oikaistua. Oikaisupyyntö tulee lähettää osoitteeseen: tiedot@kaha.fi

Kahan asiakaspalvelu käsittelee oikaisupyynnöt mahdollisimman pikaisesti ja selvittää, onko pyyntö aiheellinen ja mitkä ovat sopivat toimenpiteet. Ilmoitamme oikaisun pyytäjälle, miten oikaisu käsitellään.

 1. Oikeus tietojen poistamiseen

Tietojasi säästetään niin kauan kuin olet asiakkaana Kahalla ja poistetaan sen jälkeen niin pian kuin mahdollista, ellei jokin toinen soveltuva laki vaadi toisin. Laskutustiedot ja laskuperustat säästetään niin kauan kuin on kirjanpitolain mukaan tarpeellista.

 1. Oikeus vastaväitteelle

Jos tietojasi mielestäsi hyödynnetään väärään tarkoitukseen, sinulla on oikeus tehdä vastaväite koskien henkilötietojesi käsittelyä. Tällöin sinun tulee tarkentaa, millaisiin asioihin et halua tietojasi käytettävän. Jos kuitenkin tilanteen arvioimisen jälkeen edelleen käytämme tietojasi näissä yhteyksissä, täytyy meidän pystyä todistamaan, että syymme tiedon käsittelyyn ovat tärkeämpiä kuin vastaväite.

 1. Oikeus rajoituksiin

Oikeus tiedon käsittelyn rajoituksiin koskee tilanteita, joissa tietoja on pidetty virheellisinä ja oikaisua on haettu. Tällaisissa tilanteissa voit vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen oikeellisuus on selvitetty.

Oikeus rajoituksiin astuu voimaan 25. toukokuuta 2018.

 1. Oikeus tietojen siirtoon

Sinulla on oikeus saada ne tiedot, jotka olet itse meille antanut, ja käyttää niitä muihin tarkoituksiin sillä ehdolla, että olet antanut suostumuksesi tiedonkäsittelyyn tai olet antanut tiedot sopimuksen yhteydessä.

Sinulla ei puolestaan ole oikeutta tietojen siirtoon, jos se on etuvertailun vastaista tai lain velvoittamaa.

Oikeus tietojen siirtoon astuu voimaan 25. toukokuuta 2018.

 1. Oikeus valitukseen

Jos henkilötietojesi käsittely on mielestäsi ollut ristiriidassa säännösten kanssa, on sinulla oikeus tehdä asiasta valitus.

 

 1. Suostumuksen mitätöinti

Sinulla on milloin vain oikeus peruuttaa henkilötietojesi käsittelyä koskeva suostumus.

 1. Sähköpostiosoitteiden käsittelyn käytäntö

Kaha kunnioittaa yksityisyyttäsi. Sähköpostitse asiakkaille lähetettävien tiedotteiden ja uutiskirjeiden sähköpostiosoitteita ja muuta tietoa käsitellään seuraavasti. Missään tilanteissa Kaha ei luovuta asiakkaidensa sähköpostiosoitteita muille osapuolille. Kirjeiden lähetys tapahtuu niin, että sähköpostiosoitteet eivät näy muille vastaanottajille.

Syy siihen, että keräämme asiakkaidemme sähköpostiosoitteita, nimiä ja esimerkiksi asuinpaikkakuntia on, että haluamme parantaa tiedotustamme ja tehdä siitä relevantimpaa ja henkilökohtaisempaa. Jos et halua antaa sähköpostiosoitettasi, kunnioitamme tietenkin päätöstäsi.

Asiakkaamme voivat helposti peruuttaa uutiskirjeemme painamalla kirjeessä olevaa ”En halua sähköpostia” –linkkiä. Painamalla kyseistä linkkiä saat heti lopetettua uutiskirjeen tilauksen. Jos sinulla on kysyttävää uutiskirjeistämme, ota yhteyttä: tiedot@kaha.fi

 1. Turvallisuustoimenpiteet

Jotta varastoimamme henkilötiedot pysyisivät turvassa, olemme ryhtyneet useisiin turvallisuustoimenpiteisiin. Sisällytämme toimittajiemme ja muiden yhteistyökumppaneidemme sopimuksiin, että asiakkaidemme henkilötietoja tulee käsitellä meidän ohjeistuksemme ja käytäntöjemme mukaan.

Jos henkilötietojasi siirretään yritykselle, joka ei toimi EU/EES –alueella, sisällytämme sopimukseen henkilötietojen siirtoa ja käsittelyä koskevat, EU:n komission hyväksymät sopimusehdot.

Pääsy tilaan, jossa säilytämme henkilötietoja, on rajattu ja työntekijöiden täytyy käyttää henkilötunnistusta päästäkseen tietoihin käsiksi. Myös yrityksen verkkoon kirjautumiseen vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana ja meillä on käytössämme palomuurit sekä viruksentorjuntaohjelmat. Otamme myös käyttöömme muita teknisiä ja järjestöllisiä turvallisuustoimia, jotta pystymme suojaamaan henkilötietojasi ja estämään perusteettoman pääsyn tietoihin.