Hybridin sähköisen ajosäteen pidentäminen esilämmityksen avulla