Hae sivustolta
Tekstihaku:
Tuotemerkki:
Pikalinkit:

Tuotteet

 

Datatronics > Mjukvara > Datareport

Datareport


Datareport

Datareport heter Datatronics webbaserade rapportverktyg för uppföljning och presentation av färdhistorik, fordonslarm och incident händelser. Verktyget är fullt integrerat med Dataweb och ingår som en del av det fleet management system Datatronics utvecklar.

Med hjälp av Datareport kan du som användare själv plocka ut all relevant information kring din fordonsflotta, per förare eller som grupp. Standard rapporter skapas i excel som tabell eller graf och kan kopplas till Goggle Maps.

Kännetecken

 • Webbaserad applikation för fleet management
 • Utvecklad i Java.
 • Fungerar på alla Javakompatibla webläsare.
 • Personlig login och användarprofil
 • Operatören kan skapa standard rapporter som per automatik distribueras via e-mail på givna tidpunkter.

Standard rapporter

 • Aktivitesrapport med information om körtid, tomgångstid, stopptid och vägsträcka.
 • Körjournal, med färdbeskrivning, hastigheter och alarm.
 • Körjournal med information om adresser, körsträckor, start- och stopptider per fordon.
 • Kilometerkostnad per fordon och flotta.
 • Arbetstidsrapport med grafisk presenation av körtider, stopp/vilo tider per fordon
 • Point of interest rapporter kopplar fordonsbesök till angivna geografiska punkter
 • Fordonsdata:
  o Bränsleförbrukning
  o Varvtal
  o Hastigheter
 • Alarm och incident rapporter för:
  o Avvikelse från förbestämd färdväg (Geofencing)
  o Temperatur
  o Hastighetsöverträdelse
  o Nödlarm
 • Skickade och mottagna meddelanden
 • Skickade och mottagna formulär

Läs mer i produktbladet

Loggin; Datareports